Tuyên bố từ chối trách nhiệm y tế

Thông tin y tế trên trang web này chỉ được cung cấp như một nguồn thông tin và không được sử dụng hoặc dựa vào cho bất kỳ mục đích chẩn đoán hoặc điều trị nào. Thông tin này không nhằm mục đích giáo dục bệnh nhân, không tạo ra bất kỳ mối quan hệ bệnh nhân – bác sĩ nào và không được sử dụng để thay thế cho việc chẩn đoán và điều trị chuyên nghiệp.

Vui lòng tham khảo ý kiến ​​nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chăm sóc sức khỏe nào hoặc để được hướng dẫn về một tình trạng y tế cụ thể. Dulavi từ chối trách nhiệm một cách rõ ràng và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, thương tật hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà bạn phải gánh chịu do sự phụ thuộc của bạn vào thông tin có trong trang web này.

Những thông tin về sức khỏe, tác dụng, công dụng và nhiều vấn đề về y tế, chúng tôi đều tham khảo tại các nguồn cung cấp uy tín. Tốt nhất, nếu có bất kỳ thắc mắc về sức khỏe của bạn có phù hợp sử dụng sản phẩm, liên hệ ngay Thùy Dung để được tư vấn tốt nhất.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm với bên thứ 3

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hay đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và toàn quyền quyết định và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới như vậy cũng sẽ tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này.